163+

تعداد هسته و شرکت های فناور

1034+

کارکنان شرکت های مستقر

55+

شرکت دانش بنیان

300+ میلیار تومان

گردش مالی شرکت ها

اخبار پارک

مشاهده بیشتر
دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۱۱
برگزاری کمیته فناوری پارک علم و فناوری
دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۵۶
پیگیری پرداخت تسهیلات تبصره 18

پارک در آیینه رسانه ها

چارت سازمانی پارک

همکاران