• سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۰۳
  • اخبار
  • 149 بازدید
  • بدون دیدگاهدیدگاهدیدگاه

بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان از شرکت سروین دارو ناژو

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، دکتر اسماعیل پیرعلی روز سه شنبه 7 مرداد با حضور در شرکت سروین دارو ناژو از فعالیت این شرکت در حوزه گلخانه ای بازدید کرد. گفتنی است این شرکت در حال حاضر پروژه چرخه کامـل تولیـد گیاهان دارویـی و عطـری از مرحله تولیـد نهال و نشاء تا محصولات نهایی قابل استفاده توسط مصـرف کننـده را از آبـان مـاه ۹۶ آغاز کرده است که در گـام نخسـت بـا تهیه پروتکـل اجرایـی کشـت بافـت گیاهانی نظیر گل محمدی، نسترن، زرشک، لاله واژگون و موسـیر کـار خـود را شـروع کـرد و در نهایت نظـر به محـدودیت های زمــانی گیــاه گــل محمــدی بــا توجه به پتانسیل های موجـود مــورد توجه و تمرکــز قــرار گرفت و بـا تهیه ژنوتیـپ های برتر از مرکـز تحقیقـات بـذر و نهال کشور اقدام به ازدیـاد ایـن نهال در سطح وسیع نموده است. پس از طـی یـک دوره کشـت  یـک ساله در مرحله پـرآوری در شیشه و همزمان با تکمیـل گلخانه پیشـرفته و سـالن سـازگاری در اردیبهشت مـاه سـال جـاری وارد مرحله رشد درون گلدانی گردید.

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*