دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پـارک هـای فناوری وسازمان های نوآوری ایران: توسعه زیست بوم نوآوری، اجزا و فرآیندها

به اسـتحضار می رساند، دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پـارک هـای فناوری وسازمان های نوآوری ایران: توسعه زیست بوم نوآوری، اجزا و فرآیندها در تاریخ های 18 و 19 آبان1401 با حضور و مشارکت پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها، مراکز رشد و نوآوری، کارخانه های نوآوری، شتاب دهنده ها، موسسات پژوهشی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های فناور، خلاقو دانش بنیانو سایر فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به میزبانی پارک علمو فناوری گیلان در شهر رشت برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم هیات علمی، مدیران، دانشـجویان، متخصصان، کارشناسانو شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و سایر علاقمنداندعوت می شود در این رویداد ملی با ارسالمقالات و در صورت علاقمندی به عنوانحامی مالی مشارکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه محورهای کنفرانس، تاریـخ هـای مهم، نحوه ارسـال مقالاـت و دیگر موارد به وب سایت www.stpia.ir مراجعه نمایید.

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید