نقشه سایت
 • پذیرش در پارک
  • راهنمای پذیرش
  • پذیرش طرح نوآوری
  • پذیرش نامه اختراع
  • پذیرش در مراکز رشد
  • پذیرش در امور موسسات
 • معرفی
  • تور مجازی
  • شناسنامه پارک
  • ساختار سازمانی
   • حوزه ریاست
   • دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
   • دفتر طرح، برنامه و بودجه
    • دبیرخانه دائمی کمیسیون دائمی منطقه دو فناوری
    • دبیرخانه دائمی هیأت امنای منطقه دو فناوری
   • مدیریت اداری و مالی
   • معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور
    • مدیریت امور موسسات
    • مدیریت مراکز رشد
   • معاونت حمایت و پشتیبانی فناوری
    • مدیریت خدمات تجاری سازی فناوری
    • اداره خدمات فنی و تخصصی
    • اداره توسعه زیرساخت‌های فناوری
   • مراکز رشد واحدهای فناور
  • طرح جامع پارک
  • آمار و اطلاعات
  • مراکز رشد
   • مرکز رشد فناوری جامع
   • مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
   • مرکز رشد انرژی
   • مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
   • مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی زیارت
   • مرکز رشد فناوری سامان
   • مرکز رشد فناوری بن
   • مرکز رشد تربت بروجن
  • واحدهای فناور
   • همه واحدهای فناور
   • واحدهای فناور دوره رشد
   • واحدهای فناور دوره رشد مقدماتی
   • واحدهای فناور دارای مجوز دانش‌بنیان
  • کمیسیون فناوری استان
  • کمیته توسعه دانش بنیان استان
  • دسترسی به‌ پارک
   • تلفن‌های تماس (۱۱۸)
   • سرویس‌های رفت و آمد
   • انتقادات و پیشنهادات
   • شکایات
  • فرم‌ها، آئین نامه‌ها و تفاهم نامه‌ها
 • خدمات
  • فناوری اطلاعات
  • آموزش و مشاوره
  • خدمات تجاری سازی
  • فن بازار پارسیان
   • کاربرگ عرضه فناوری
   • کاربرگ تقاضای فناوری
  • پایلوت سرامیک
   • تجهیزات اساسی
   • محصولات زیرکونیایی
   • مهندسی سطح
   • محصولات آلومینایی
  • تسهیلات
  • استقرار
  • آزمایشگاه‌ها
   • گواهینامه‌ها
   • آزمون های اشعه X
   • آزمون های مکانیکی مواد
   • آزمون های فیزیکی مواد
   • آزمون های آنالیز حرارتی
   • آزمون های آنالیز عناصر
   • آزمون های آنالیز فلزات
   • آزمون‌های فیزکو شیمیای خاک
   • آزمون آنالیز طیف سنجی
   • آزمون های کروماتوگرافی
   • آزمونهای متالورژیکی
   • آزمایشگاه آنالیز شیمی
  • واحدهای فناور
   • واحدهای فناور امور موسسات
   • واحدهای فناور دوره رشد
   • واحدهای فناور دوره رشد مقدماتی
   • واحدهای فناور دارای مجوز دانش‌بنیان
   • مرکز رشد فناوری جامع
   • مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
   • مرکز رشد فناوری انرژی
   • مرکز‌رشد‌کشاورزی،‌منابع‌طبیعی‌و‌صنایع‌غذایی
   • مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی زیارت
   • مرکز رشد فناوری سامان
   • مرکز رشد فناوری بروجن
   • مرکز رشد تربت بن
  • پرسش‌های متداول
  • تماس با ما