تماس با ما

جهت تماس با مرکز با شماره های زیر ارتباط بر قرار نمایید:

038-33330048

038-33334724

نمابر :

038-33330048

مرکز رشد واحدهای فناور:

038-32250321

038-32250322

مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری:

038-33334709

پست الکترونیک :
info@chbstp.ir

آدرس:
شهرکرد ،میدان شهدا ، نبش تقاطع سعدی و فارابی ،پارک علم و فناوری (ساختمان مرکز)