فرم های مورد نیاز جهت تعامل با پارک علم و فناوری

کاربرگ پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری

کاربرگ در خواست پذیرش و استقرار واحد‌های تحقیق و توسعه

کاربرگ درخواست پذیرش و تعیین زمینه فعالیت فناوری و تخصصی واحدهای فناور مستقر

فرم درخواست صدور یا تمدید مجوز فناوری

دیدگاه خود را بیان کنیدارسال دیدگاه