ثبت نام گرنت جوانه

شیوه نامه اجرایی گرنت جوانه

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP) ، دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند.

آیین نامه

دریافت شیوه‌نامه اجرایی طرح جوانه

دریافت کاربرگ‌های ثبت درخواست

دریافت فایل ویدئو معرفی طرح

لینک ثبت نام