آموزش

توانمندسازی ازطریق آموزش به عنوان یک برنامه سازمانی، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقاء سطح فکری و شغلی خود، ضمن بکارگیری موثر دانش و مهارت در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان، بهره وری و اثر بخشی را افزایش دهند. برنامه ریزی آموزشی با هدف توانمندسازی کارکنان، سازمان را از وجود نیروهای مسئولیت پذیر، سازگار، رقابت کننده، یادگیرنده و خلاق بهره مند می سازد و سازمان را به سوی توسعه و تغییر سوق داده و موجب تحول در ساختارها، روابط بین افراد و کسب مزیت رقابتی در سازمان می‌گردد. از این رو پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با همکاری موسسات و مراکز آموزشی، اقدام به شناخت نیازهای آموزشی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز شرکت‌های فناور و دانش بنیان نموده و واحد آموزش اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک نموده است.