معرفی پارک علم و فناوری

آشنایی با پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانش است.

پارک های علم و فناوری با انجام هماهنگی های لازم بین سه راس مثلث دولت، دانشگاه و صنعت بستر مورد نیاز برای تشکیل و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و دانش بنیان را فراهم می کنند. در واقع پارک های علم و فناوری که توسط متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شوند، با به جریان انداختن دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی، واحدهای تولیدی و صنعتی و بازار، به منظور افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و فناوری، مدیریت زنجیره اقتصاد دانش بنیان را بر عهده دارند.

ضرورت اهتمام به مقوله توسعه فناوری، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغالرایی تخصصی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه استان، ایجاد پارک علم و فناوری را از چندین سال قبل در دستور کار مدیران ارشد قرار داد، با پیگیری های صورت گرته در خصوص تهیه برنامه کاری و توجیه فنی و اقتصادی پارک علم و فناوری استان در تاریخ 1391/04/25 با حضور معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، مدیر کل برنامه ریزی امورفناوری وزارت علوم و مسئولین استانی  و موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور افتتاح گردید.

چشم انداز

ارتقای پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به برترین و جذاب ترین محیط رشد و تعالی شرکت های دانش بنیان و کسب رتبه ممتاز در راستای ایجاد ثروت مبتنی بر دانش در بین پارک های علم و فناوری کشور تا سال 1404 هجری شمسی

مهمترین مزایای استقرار در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

بهره مندی از مزایای قانون مناطق آزاد در خصوص کار.

معافیت های مالیاتی و گمرکی.

معرفی واحدهای فناور جهت دریافت تسهیلات مالی با کارمزد پایین به صندوق های حمایتی کشور،

قرار گرفتن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری و استفاده از همجواری واحدهای فناور با یکدیگر.

بهره مندی از قانون ترک تشریفات در مناقصات دولتی

بهره مندی از پشتیبانی علمی متخصصان.

بهره مندی از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی

استفاده از دوره ها و کارگاه های آموزشی.

جلب حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی از شکت های مستقر در جهت توسعه فعالیت ها

در اختیار قرار دادن دفتر کار و تجهیزات از قبیل اینترنت، خط تلفن و برخی از ملزومات اداری

حمایت از تولید و خدمات بازار یابی.

حمایت از شرکت ها برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی.