معرفی پارک علم و فناوری

پارکهای علم و فناوری،نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری های دانش محور از طریق مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SMEs) و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند. امروزه پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسیار عمده ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می کنند. پارک های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط دانش محورو کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوری، تولید باارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می نماید. پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرایی نمودن رسالت خود اهداف زیر را دنبال می نماید:

تولید فناوری، انتقال فناوری و بومی سازی آن

  •  تسهیل در تجاری سازی فناوری
  •  کمک به توسعه و رونق اقتصادی منطقه
  •  کمک به ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه فعالیت های دانش و فناوری محور
  •  توسعه فعالیت های کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگیهای اقلیمی و قابلیتهای منطقه
  •  تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی و تولیدی
  • مساعدت در ایجاد تشکلهای نوین تولیدی و خدماتی

بنگاههای کوچک در ساختار های مختلف شرکت های تولیدی (محصولات فناورانه)،خدمات مهندسی، تحقیق و توسعه و خدمات غیر مهندسی در فضای پوششی پارک پذیرش می شوند