سپنتا مدار پایا تراشه

  • تلفن:9124240923
  • ایمیل:INFO@PAYACHIP.COM
  • وبسایت:WWW.PAYACHIP.COM

معرفی شرکت

این طرح در دو بخش سخت افزار و نرم افزار شامل دیتا لاگر مجهز به فرستنده و گیرنده هوشمند با برد بلند، پایانه های دور دست(RTU) و نرم افزارهای تخصصی می باشد

خدمات و محصولات

سامانه های اسکادا و تله متری برای مدیریت هوشمند تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب