• 59 بازدید

نهال گستر چهارمحال

خدمات و محصولات

"تولید داروهای طب سنتی با بهره گیری از تکنولوژی جدید جهت ساخت اشکال نوین دارویی (پودر ماءالجبن و شربت اثدار) "