پیام رسان اندیشه مهر سینا

معرفی شرکت

استفاده از تکنولوژی های برتر به همراه خلاقیت و نوآوری کاهش هزینه ها به همراه افزایش بهره وری سازمانی طراحی سازگار بر اساس نیازهای کاربر، برنامه ریزی منابع سازمانی

خدمات و محصولات

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای جامع سازمانی (سامانه حسابداری تعهدی تحت وب پیام رسان و...)