• 211بازدید
  • بدون دیدگاهدیدگاهدیدگاه

رو نمایی از 2 محصول دانش بنیان جدید توسط دکتر ستاری معاونت فناوری ریاست جمهوری

رو نمایی از 2 محصول دانش بنیان جدید توسط دکتر ستاری معاونت فناوری ریاست جمهوری