• 251بازدید
  • بدون دیدگاهدیدگاهدیدگاه

نشست هم اندیشی معاونان پژوهشی دانشگاه های استان و پارک علم و فناوری

نشست هم اندیشی معاونان پژوهشی دانشگاه های استان و پارک علم و فناوری
نشست هم اندیشی معاونان پژوهشی دانشگاه های استان و پارک علم و فناوری